KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202
KURSY


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 11 Listopada 5.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienie obowiązków nałożonych na Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej..
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Osoby których dane są przetwarzane posiadają prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (stan na 22.05.2018r.) jeżeli osoba ta uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem, w zależności od przedmiotu sprawy, ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  10. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
projekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński