KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202

Wybrane wydarzenia z terenu powiatu ostrowskiego


W dniu 4 sierpnia 2017 r. w Nadbużańskim O¶rodku Edukacyjnym w Broku odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W ramach spotkania poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KPP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 26 lipca 2017r. Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odwiedziły dwie grupy dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat z Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt oraz wyposażenie Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej,
 • wyposażenie samochodów pożarniczych,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, najczęstsze wyjazdy do zdarzeń, jakim sprzętem posługuj± się strażacy, jak zachować się w czasie pożaru a także, jaki jest numer alarmowy i w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wej¶ć do kabiny wozu bojowego. Grupa miała możliwo¶ć obejrzeć Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie odbierane s± zgłoszenia telefoniczne. W tym miejscu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób złożyć zgłoszenie, tak by było ono najbardziej użyteczne i pomocne. Ponadto poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 20 lipca 2017 r. w zwi±zku z projektem "Bezpieczny Ja" realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa odbyła się prelekcja z udziałem funkcjonariusza państwowej straży pożarnej. Spotkanie dedykowane było dla osób starszych 55+.
Na spotkaniu poruszone został temat szeroko pojętego bezpieczeństwa m.in. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa nad wod±. Tematyka ta poruszana jest w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: Monika PniewskaPowrót na górę strony


W dniu 06.07.2017 r. obsada zastępu GBA 4,5/16 JRG w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła spotkanie z dziećmi z przedszkola przyzakładowego Fabryki Mebli Forte w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt i wyposażenie samochodu ratowniczego,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, do jakich zdarzeń najczę¶ciej wyjeżdżaj± strazacy, jakim sprzętem w trakcie działań ratowniczo-ga¶niczych się posługuj±. Omówiono jak należy zachować się w czasie pożaru lub innego zagrożenia, a także jakie s± numery alarmowe i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Z racji na rozpoczynaj±cy sie okres wakacyjny przedstawiono dzieciom zagrożenia wynikaj±ce z faktu przebywania nad wod± , oraz omówiono jak bezpiecznie korzystać z k±pielisk. Każdy przedszkolak mógł przymierzyć hełm strażacki wej¶ć do kabiny wozu strażackiego - poczuć sie jak prawdziwy strażak.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 04.07.2017r. Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odwiedziła grupa dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat z Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt oraz wyposażenie Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej,
 • wyposażenie samochodów pożarniczych,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, najczęstsze wyjazdy do zdarzeń, jakim sprzętem posługuj± się strażacy, jak zachować się w czasie pożaru a także, jaki jest numer alarmowy i w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wej¶ć do kabiny wozu bojowego. Grupa miała możliwo¶ć obejrzeć Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie odbierane s± zgłoszenia telefoniczne. W tym miejscu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób złożyć zgłoszenie, tak by było ono najbardziej użyteczne i pomocne. Ponadto poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zdjęcia: MDK Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 2 lipca 2017 r. w W±sewie zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP Gminy W±sewo. Kolejno¶ć drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 59,88 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 60,5 pkt.
 3. OSP Brzezienko z wynikiem: 64,56 pkt.
 4. OSP Brudki Stare z wynikiem: 66,6 pkt.
 5. OSP W±sewo z wynikiem: 67,57 pkt.
 6. OSP Mokrylas z wynikiem: 69,36 pkt.
 7. OSP Gr±dy z wynikiem: 72,8 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 68,64 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 70,13 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 42,69 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 44,24 pkt.
 3. OSP W±sewo z wynikiem: 56,54 pkt.
 4. OSP Brzezienko z wynikiem: 69,3 pkt.
 5. OSP Brudki Stare z wynikiem: 67,57 pkt.
 6. OSP Gr±dy z wynikiem: 116,48 pkt.
 7. OSP Mokrylas z wynikiem: 123,56 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 53,8 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 60,65 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 102,57 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 104,74 pkt.
 3. OSP W±sewo z wynikiem: 124,11 pkt.
 4. OSP Brzezienko z wynikiem: 133,86 pkt.
 5. OSP Brudki Stare z wynikiem: 137,59 pkt.
 6. OSP Gr±dy z wynikiem: 189,28 pkt.
 7. OSP Mokrylas z wynikiem: 192,92 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 123,93 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 129,29 pkt.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


23 czerwca w trakcie imprezy plenerowej „Powitanie Lata z Miejskim Domem Kultury” w Ostrowi Mazowieckiej oraz jubileuszu 5 lecia Ostrowskiej Grupy PaT Komenda Powiatowa zaprezentowała dla osób uczestnicz±cych w imprezie sprzęt i wyposażenie jaki dysponuj± strażacy.Przedstawiano zagadnienia zwi±zane z bezpieczeństwem, w tym zasady bezpiecznego zachowania się w trakcie wakacji, omawiano zagrożenia zwi±zane z tlenkiem węgla oraz wypalaniem traw na nieużytkach rolnych. Uczestnicy mogli nauczyć się jak udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy i praktycznie przeprowadzić j± na manekinie szkoleniowym.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 17 czerwca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w festynie z okazji obchodów pi±tej rocznicy nadania imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Osuchowej. Organizatorem imprezy była Gmina Ostrów Maz., Nadle¶nictwo Ostrów Maz, Szkoła Podstawowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Osuchowej.
W trakcie uroczysto¶ci strażacy KP PSP prezentowali przybyłym osobom sprzęt i wyposażenie strażackie, przedstawiali zagadnienia zwi±zane z bezpieczeństwem, zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, w trakcie wakacji, nad wod±. Udzielali również wskazówek jak prawidłowo informować służby ratownicze oraz jak udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Działania powyższe przeprowadzono w ramach akcji KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO, która organizowana jest pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ponadto strażacy przeprowadzili pokaz z zakresu działań ratowniczych, jakie przeprowadzaj± przy wypadkach komunikacyjnych. Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem widzów.


Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 18 czerwca 2017 r. w Jelonkach zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP Gminy Ostrów Mazowiecka. Kolejno¶ć drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 56,09 pkt.
 2. OSP Jelonki z wynikiem: 58,58 pkt.
 3. OSP Nagoszewo z wynikiem: 60,34 pkt.
 4. OSP Koziki z wynikiem: 60,95 pkt.
 5. OSP Jasienica z wynikiem: 61,86 pkt.
 6. OSP Nieskórz z wynikiem: 62,00 pkt.
 7. OSP Kalinowo z wynikiem: 63,50 pkt.
 8. OSP Guty Bujno z wynikiem: 63,56 pkt.
 9. OSP Przyjmy z wynikiem: 63,98 pkt.
 10. OSP Sielc z wynikiem: 65,88 pkt.
 11. OSP Stok z wynikiem: 66,13 pkt.
 12. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 67,46 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 71 pkt.
 14. OSP Prosienica z wynikiem: 75,93 pkt.
 15. OSP Komorowo z wynikiem: 78,9 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 66,13 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 71,93 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 82,49 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 39,84 pkt.
 2. OSP Nieskórz z wynikiem: 42,29 pkt.
 3. OSP Koziki z wynikiem: 44,23 pkt.
 4. OSP Jelonki z wynikiem: 44,45 pkt.
 5. OSP Nagoszewo z wynikiem: 48,10 pkt.
 6. OSP Jasienica z wynikiem: 49,76 pkt.
 7. OSP Komorowo z wynikiem: 50,75 pkt.
 8. OSP Sielc z wynikiem: 52,93 pkt.
 9. OSP Prosienica z wynikiem: 53,64 pkt.
 10. OSP Guty Bujno z wynikiem: 54,10 pkt.
 11. OSP Stok z wynikiem: 54,60 pkt.
 12. OSP Kalinowo z wynikiem: 55,85 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 56,90 pkt.
 14. OSP Przyjmy z wynikiem: 58,40 pkt.
 15. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 58,85 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 47,60 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 68,99 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 72,30 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 95,93 pkt.
 2. OSP Jelonki z wynikiem: 103,03 pkt.
 3. OSP Nieskórz z wynikiem: 104,29 pkt.
 4. OSP Koziki z wynikiem: 105,18 pkt.
 5. OSP Nagoszewo z wynikiem: 108,44 pkt.
 6. OSP Jasienica z wynikiem: 111,62 pkt.
 7. OSP Guty Bujno z wynikiem: 117,66 pkt.
 8. OSP Sielc z wynikiem: 118,81 pkt.
 9. OSP Kalinowo z wynikiem: 119,35 pkt.
 10. OSP Stok z wynikiem: 120,73 pkt.
 11. OSP Przyjmy z wynikiem: 122,38 pkt.
 12. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 126,31 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 127,90 pkt.
 14. OSP Prosienica z wynikiem: 129,57 pkt.
 15. OSP Komorowo z wynikiem: 129,65 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 113,73 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 140,92 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 154,79 pkt.


Zdjęcia: Piotr KonferowiczPowrót na górę strony


Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku.
Koleżanki i Koledzy! Stracili¶my podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetow± Fundacji lub bezpo¶rednio wpłacaj±c na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.
Dziękujemy za każd± wpłatę.Powrót na górę strony


W dniu 7 czerwca 2017 roku na kompleksie le¶nym w okolicy miejscowo¶ci Ołtarze-Gołacze, odbyły się ćwiczenia ratowniczo - ga¶nicze "ZUZELA 2017".
Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Biuro Zarz±dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego i brały w nich udział wydzielone siły i ¶rodki Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji oraz Nadle¶nictwa Rudka.
W ramach założenia strażacy mieli możliwo¶ć przećwiczyć taktykę gaszenia pożarów lasów oraz przetestować różne techniki organizacji zaopatrzenia wodnego.
W ćwiczeniach brały udział zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastępy OSP Boguty Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Prostyń, Zaręby Ko¶cielne, Szulborze Koty i Kramkowo Lipskie.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 02.06.2017 r. w Zespole Szkół w Nurze, odbył się piknik z okazji dnia dziecka, zorganizowany przez dyrektora placówki p. Mirosława Truszkowskiego, pod patronatem Wójta Gminy Nur, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurze.
Piknik został zorganizowany w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas całego przedsięwzięcia uczniowie Zespołu Szkół mogli zapoznać się z prac±, jak± na co dzień wykonuj± Strażacy oraz Policjanci, a także jakie niebezpieczeństwa czekaj± na nich podczas pełnienia służby. Nie zabrakło również pokazów ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych zaprezentowanych przez strażaków z OSP Nur, a także pokazu sprzętu strażackiego i policyjnego. Dzieci brały również udział w pokonywaniu strażackiego mini toru przeszkód, gdzie wykazywały się ogromnym zaangażowaniem oraz sprawno¶ci± fizyczn±. Podczas pikniku Policjanci znakowali rowery na wypadek kradzieży. Punktem kulminacyjnym programu był mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami Zespołu Szkół w Nurze a Służbami Mundurowymi, gdzie w ferworze walki gór± byli uczniowie z Nura.
Na podsumowanie każda z klas otrzymała dyplomy za uczestnictwo oraz słodkie niespodzianki wręczane z r±k Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusza Iwanowskiego, oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Olszewskiego. Każdy z uczestników pikniku otrzymał odblaski ufundowane i wręczone przez p. Jacka Murawskiego Wójta Gminy Nur. Akcja Kręci Mnie Bezpieczeństwo to znakomity czas na przekazanie dzieciom ważnych uwag, jak bezpiecznie wypoczywać podczas zbliżaj±cych się wakacji.


Zdjęcia: PSP Ostrów Mazowiecka i OSP NurPowrót na górę strony


W dniu 21 maja 2017 r. odbyła się uroczysto¶ć po¶więcenia i wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Stara Ruskołęka. Uroczysto¶ć zbiegła się z obchodami 70 rocznicy powstania jednostki.
W uroczysto¶ci uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski.
Więcej informacji na stararuskoleka.osp.org.pl

Zdjęcia: OSP Stara RuskołękaPowrót na górę strony


W dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwiazku OSP RP.
W trakcie zebranie przedstawiciele tut. komendy omówili sytuację pożarow± za rok 2016 oraz przedstawili sprawozdanie i zasady przyznawania dotacji dla jednostek OSP.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 13 kwietnia 2017 roku w siedzibie naszej Komendy miało miejsce tradycyjne spotkanie wielkanocne strażaków.
Życzenia załodze złożył Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Iwanowski, a także zaproszeni go¶cie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Zbiórka krwi w ramach akcji "spoKREWnieni służb±" której koordynatorem na terenie powiatu była Nasza Komenda została przeprowadzona w systemie stacjonarnym w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 13 oraz 27 marca.
W akcji udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej, strażacy jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu ostrowskiego (tj. z OSP Prostyń, OSP Zastawie, OSP Gr±dy, OSP Ostrów Maz.), strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Komorowie oraz funkcjonariusze Policji, osoby zrzeszone w Jednostce Strzeleckiej Nr 4020 - Strzelec w Ostrowi Mazowieckiej, jak również inne osoby deklaruj±cy udział w przedsięwzięciu.
W akcji uczestniczyło 36 osób w¶ród których 26 po zakwalifikowaniu oddało krew w ł±cznej ilo¶ci 11,7 litra.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 ("Ekonomik") w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Jury eliminacji powiatowych w składzie:
   - mł. bryg. Leszek Falbowski - Przewodnicz±cy
   - dh. Aneta Niemira - Sekretarz
   - Józef Marek Jastrzębski - członek
   - st. kpt. Jacek Leszczyński - członek
   - kpt. Rafał Kamiński- członek
   - sekc. Karol Kamiński - członek
dokonało oceny prac pisemnych 65 uczestników. Następnie najlepsi zmierzyli się w finale w którym odpowiadali ustnie na przygotowane zestawy pytań.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejno¶ć miejsc przedstawia się następuj±co:

   I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Kinga Pazik - SP w Rz±¶niku Wło¶ciańskim - 11 pkt
2. Anna Majewska - SP w Jelonkach - 4 pkt
3. Michał Wojtkowski - SP w Nurze - 2 pkt

   II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Julia Brzuska - GP w Jasienicy - 15 pkt
2. Urszula Jagielska - GP w Andrzejewie - 9 pkt
3. Izabela Domalewska - GP w Komorowie - 7 pkt

   III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Maciej Radomski - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 7 pkt
2. Jakub Nowacki - ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej – 3 pkt
3. Konrad Dębek - ZS CKR w Starym Lubiejewie – 2,5 pkt
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy występu, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


16 lutego w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2017" go¶cili¶my w naszej Komendzie dzieci spędzaj±ce ferie z Miejsk± Bibliotek± Publiczn± w Ostrowi Mazowieckiej. W¶ród go¶ci były również przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 Ostrowi Mazowieckiej oraz podopieczni "Szlachetnej Paczki".
W trakcie wizyty dzieci miały okazję zapoznać się z prac± ostrowskich strażaków, obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy oraz zwiedzić budynek Komendy.
Po zwiedzaniu nasi go¶cie zostali zaproszeni na krótki seans filmików edukacyjnych, z których mogli dowiedzieć się o zasadach bezpiecznego zachowania w domu i w szkole, prawidłowego wzywania służby ratunkowych oraz sposobów bezpiecznej ewakuacji.
W takcie spotkań strażacy uczulaj± dzieci, by pod żadnym pozorem nie korzystały z "dzikich" lodowisk oraz by m±drze wybierały miejsce do zabawy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniach 13-15 lutego w Małkini Górnej na terenie starorzecza Bugu tzw."Bużyska" odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie.
W ćwiczeniach udział wzięły 3 zmiany służbowe JRG Ostrów Mazowiecka oraz jednostki OSP z Małkini Górnej, Prostyni, Nura, W±sewa, Broku oraz Zar±b Ko¶cielnych.
W ramach ćwiczeń strażacy doskonalili swoje umiejętno¶ci z zakresu znajomo¶ci sprzętu do ratownictwa lodowego oraz technik podejmowania osób poszkodowanych pod którymi zarwał się lód.
Szczególny nacisk położono na prawidłowe zabezpieczenie ratowników oraz sposoby asekuracji strażaków pracuj±cych na lodzie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej czynnie wł±czyła się w kampanię „Twój mi¶ może zostać ratownikiem”.
Zbiórka maskotek trwała od 16 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W zbieraniu misi pomogły nam szkoły, przedszkola oraz osoby prywatne.
W akcji zebrano ł±cznie 498 maskotek.
Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach.
Mi¶ wręczony dziecku potrafi zdziałać cuda. Podczas nieszczę¶liwych zdarzeń, odwraca uwagę od tego co dzieje się dookoła.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


23 stycznia 2017r. na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w W±sewie odbyły się Eliminacje Strefowe XIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym - STREFA IV.
Zawody zorganizowała KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wspólnie z Urzędem Gminy W±sewo.
W zawodach udział wzięło 30 zawodników z Komend Powiatowych i Miejskich PSP z Garwolina, Łosic, Ostrowi Mazowieckiej, Mińska Mazowieckiego i Sokołowa Podlaskiego. Zawodnicy rozegrali turniej w systemie "do dwóch przegranych". W sumie rozegrano 58 spotkań na 8 stołach.
Do kolejnego etapu (finału Mistrzostw) awansowało 8 najlepszych zawodników. Najlepsi z nich będ± mieli również okazję reprezentować strażaków województwa mazowieckiego na mistrzostwach kraju.

   Klasyfkacja końcowa
1. Tomasz Plichta - KP PSP Sokołów Podlaski
2. Jacek Stefaniuk - KP PSP Łosice
3. Robert Golatowski - KP PSP Sokołów Podlaski
4. Marcin Wojda - KP PSP Garwolin
5-6. Sebastian Brakoniecki - KM PSP Ostrołęka
5-6. Łukasz Suski - KM PSP Ostrołęka
7. Marcin Nasiłowski - KP PSP Sokołów Podlaski
8. Tomasz Wardzyński - KP PSP Mińsk Mazowiecki

Go¶ćmi turnieju byli:
- bryg. Janusz Iwanowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej
- Pan Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy W±sewo (gospodarz turnieju)
- Pan Krzysztof Gał±zka - Przewodnicz±cy Rady Gminy W±sewo.

Zdjęcia: FB Leszek SkrzeczPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński