KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202

Wybrane interwencje z terenu powiatu ostrowskiego


W dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 11:21 na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (trasa S8) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, dwóch samochodów dostawczych, samochodu osobowego oraz radiowozu.
W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpitala przez Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Działania straży polegały na zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz przekazanie ich Zespołom Ratownictwa Medycznego.
Podczas prowadzenia działań ruch na trasie S8 był zablokowany w kierunku Warszawy.
W działaniach uczestniczyło 4 zastęp straży pożarnej, 15 strażaków, zespoły PRM oraz Policja.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 1:40 doszło do pożaru drewnianej stodoły w miejscowo¶ci Nur.
W momencie przybycia pierwszych zastępów straży pożarnej budynek był w cało¶ci objęty pożarem. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu pr±dów wody w celu ugaszenia pożaru oraz w obronie s±siedniego budynku gospodarczego.
W wyniku pożaru całkowicie spłonęła stodoła oraz opaleniu uległ szczyt s±siedniego budynku, nikt nie odniósł obrażeń. Działania ga¶nicze trwały ponad dwie godziny.
W działaniach uczestniczyły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz, 2 zastępy OSP Nur, zastęp OSP Boguty-Pianki oraz zastęp OSP Kramkowo Lipskie. W sumie 25 strażaków.

Zdjęcia: OSP Nur


Powrót na górę strony


W dniu 23 paĽdziernika 2018 r. o godz. 13:07 na drodze wojewódzkiej nr 677 doszło do wypadku komunikacyjnego.
W zdarzeniu udział brały: samochód ciężarowy marki Volvo oraz samochody osobowe Seat Alhambra, Avensis oraz Lexus ES.
W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób.
Działania straży polegały na zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz l±dowiska ¶migłowca LPR, uwolnieniu jednej z pasażerek przy pomocy narzędzi hydraulicznych, pomocy w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia, odł±czeniu akumulatorów oraz zneutralizowaniu płynów eksploatacyjnych wyciekaj±cych z uszkodzonych pojazdów.
Podczas prowadzenia działań ruch na trasie DW677 był całkowicie zablokowany, Policja zorganizowała objazdy.
W działaniach uczestniczyło 5 zastęp straży pożarnej, 16 strażaków oraz 5 zespołów PRM i 2 partole Policji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


Według statystyk na dzień 24 kwietnia, w 2018 roku straż pożarna wyjeżdżała do pożarów traw na terenie powiatu ostrowskiego 90 razy.
W wyniku pożarów spłonęły tereny o ł±cznej powierzchni ponad 28,89 hektara.
Do działań ga¶niczych zużyto w sumie 448 500 litrów wody (czę¶ć pożarów zagaszono za pomoc± tłumic).
Czas działań maj±cych na celu neutralizację zagrożeń zwi±zanych z pożarami traw szacuje się na ok. 4147 minuty.
We wszystkich działaniach brało udział ł±cznie 836 strażaków.


Powrót na górę strony


W dniu 27 marca 2018 r. na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Zwycięstwa w Ostrowi Mazowieckiej doszło do kolizji 3 samochodów osobowych.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, uprz±tnięciu pozostało¶ci powypadkowych oraz udzieleniu wsparcia psychicznego uczestnikom zdarzenia.
Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał troje uczestników zdarzenia. Żadna z osób nie wymagała hospitalizacji.
W działaniach uczestniczyły: 3 zastęp JRG Ostrów Maz. w sumie 9 strażaków.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 19 marca 2018 r. na drodze wojewódzkiej nr 627 w Małkini Górnej doszło do pożaru przyczepy samochodu ciężarowego, przewoż±cego workowany węgiel drzewny.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz padaniu pr±dów piany ga¶niczej na pal±c± się przyczepę.
W trakcie działań ruch na drodze odbywał się wahadłowo.
W działaniach uczestniczyły: 1 zastęp JRG Ostrów Maz. oraz 2 zastępy OSP Małkinia Górna, w sumie 15 strażaków.

Zdjęcia: OSP Małkinia Górna


Powrót na górę strony


W dniu 13 marca 2018 r. na drodze powiatowej w miejscowo¶ci Ugniewo doszło do wypadku z udziałem jednego samochodu osobowego.
Na skutek zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby podróżuj±ce pojazdem.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu jednej z osób poszkodowanych z rozbitego pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego w transporcie poszkodowanych do karetek.
W trakcie prowadzonych działań droga powiatowa była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
W działaniach udział wzięły: 3 zastępy JRG Ostrów Maz. oraz zastęp OSP Nieskórz.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


6 stycznia o godz. 7.38 na drodze wojewódzkiej nr 677 w miejscowo¶ci Gniazdowo (gm. Stary Lubotyń) doszło do dachowania samochodu osobowego marki Audi A4.
Samochodem podróżowały cztery osoby, które samodzielnie opu¶ciły pojazd. Na skutek zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, które zostały przekazane pod opiekę przybyłym na miejsce Zespołom Ratownictwa Medycznego.
Działania prowadziły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz 1 zastęp OSP Stary Lubotyń, w sumie 14 strażaków.


Powrót na górę strony


1 stycznia o godz. 15.54 na drodze wojewódzkiej nr 627 w Niegowcu (gm. Małkinia Górna) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Na skutek zderzenia czołowego samochodu VW Golf i Peugeot 807 poszkodowanych zostało 9 osób.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu zakleszczonego kierowcy samochodu VW Golf przy pomocy narzędzi hydraulicznych, pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych w¶ciekłych z pojazdów.
Ponadto zastęp OSP Małkinia Górna zabezpieczał l±dowania ¶migłowca LPR, który zabrał jedn± z osób poszkodowanych w wypadku.
W trakcie prowadzonych działań droga wojewódzka nr 627 była zablokowana w obu kierunkach.
Działania prowadziły 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz 1 zastęp OSP Małkinia Górna, w sumie 16 strażaków.


Powrót na górę strony


W dniu 16 listipada 2017 ok godziny 21.22 doszło do groĽnego wypadku z udziałem czterech samochodów ciężarowych oraz jednego osobowego na obwodnicy miasta.
Samochód ciężarowy z naczep± przewoż±cy warzywa z niewyjasnionych przyczyn zjechał na pobocze drogi, uderzył w nasyp wiaduktu, oraz przewrócił się na bok. Na skutek zdarzenia została uszkodzona infrastruktura drogowa, która uszkodziła pozostałe pojazdy bior±ce udział w zdarzeniu.
Działania straży po dojeĽdzie pierwszych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu działań, wykonaniu dostępu za pomoc± narzędzi hydraulicznych do uwiezionego w kabinie kierowcy, który w ciężkim stanie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W pierwszej fazie działań ruch na trasie S8 był zablokowany w obu kierunkach, następnie odbywał się wahadłowo.
W działaniach udział wzięło 3 zastępy JRG PSP oraz 1 zastęp JW Komorowo.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 8 listopada 2017 ok godziny 17.00 doszło do pożaru w zakładzie produkcyjnym SHNEIDER w Ostrowi Mazowieckiej.
Ogniem objęte były zbiorniki z olejem opałowym oraz czę¶ć konstrukcji dachu hali produkcyjno-magazynowej. Z obiektu samodzielnie ewakuowało się 53 pracowników zakładu. Nikt nie został poszkodowany.
Działania straży po dojeĽdzie pierwszych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu działań, wprowadzeniu pr±dów piany w natarciu do wnętrza pomieszczenia oraz oddymieniu pomieszczeń.
Wraz z dojazdem kolejnych zastępów wprowadzano kolejne pr±dy ga¶nicze. W celu dotarcia do zarzewi ognia dokonano rozbiórki czę¶ci konstrukcji pokrycia dachowego oraz korzystano z kamery termowizyjnej.
W działaniach udział wzięło 15 zastępów straży pożarnej 56 strażaków.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 7 listopada 2017 ok. godz. 2:20 w Broku przy ul. Warszawskiej doszło do pożaru pustostanu - dawny budynek szkoły.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej pożarem objęty był w cało¶ci dach w budynku.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu miejsca zdarzenia oraz podaniu pr±dów wody w natarciu na pal±c± się konstrukcję. Działania prowadzono również z wykorzystaniem dwóch podno¶ników hydraulicznych.
W działaniach brało udział 9 zastępów straży pożarnej, ł±cznie 34 ratowników.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 11 paĽdziernika 2017 ok. godz. 16:15 w miejscowo¶ci Rz±¶nik Szlachecki na DK-60 doszło do kolizji trzech samochodów osobowych oraz dwóch ciężarowych.
Do kolizji doszło na skutek najechania przez samochodu ciężarowego na tył samochodów poprzedzaj±cych, które zatrzymały się przed drogowcami remontuj±cymi pas jezdni.
Wszyscy podróżuj±cy pojazdami (ł±cznie 8 osób) samodzielnie opu¶cili ¶rodki transportu.
Przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa medycznego przebadały trzech uczestników zdarzania. Osoby te nie wymagały hospitalizacji.
Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych jakie wyciekły z pojazdów.
W pierwszej fazie działań ruch na jezdni był zablokowany w obu kierunkach, następnie ruch odbywał się wahadłowo.
W działaniach brały udział 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz 2 zastępy OSP W±sewo, ł±cznie 14 ratowników.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 19 sierpnia 2017 ok. godz. 15:30 przez czę¶ć powiatu ostrowskiego przeszła burza, której towarzyszyły silne porywy wiatru. Strażacy z naszego powiatu brali udział w likwidacji 8 zdarzeń spowodowanych przej¶ciem burzy. Działania prowadzone były na terenie gminy Nur oraz gminy Boguty Pianki. W zdarzeniach uszkodzony został jeden budynek gospodarczy. Ponadto odnotowano 7 wiatrołomów.
W działaniach brał udział zastępy OSP Boguty Pianki, OSP Nur oraz JRG Ostrów Mazowiecka.
Ł±cznie w działaniach uczestniczyły 2 zastępy PSP w sile 4 ratowników oraz 3 zastępy OSP w sile 16 ratowników.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 18 sierpnia 2017 ok. godz. 22:45 w miejscowo¶ci Kalinowo doszło do pożaru drewnianej stodoły wypełnionej belami słomy. W wyniku zdarzenia spaleniu uległa całkowicie drewniana stodoła. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu pr±dów wody w natarciu na pal±cy się obiekt,rozbiórce konstrukcji, a także przelewaniu pal±cej sie słomy.
W działaniach brały udział zastępy OSP Kalinowo, OSP Jasienica, OSP Zaręby Ko¶cielne, OSP Małkinia Górna, OSP Nieskórz, OSP Prosienica, OSP Guty Bujno, OSP Króle Duże ,JW Skład Komorowo oraz JRG Ostrów Mazowiecka.
Ł±cznie w działaniach uczestniczyło 3 zastępy PSP w sile 9 ratowników, 8 zastępów OSP w sile 39 ratowników, oraz zastęp WSP SKład Komorowo w sile 3 ratowników.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 10 sierpnia 2017 ok. godz. 8:30 przez teren powiatu ostrowskiego przeszła burza, której towarzyszyły silne porywy wiatru. Strażacy z naszego powiatu brali udział w likwidacji 57 zdarzeń spowodowanych przej¶ciem burzy.
Działania prowadzone były na terenie gmin: Andrzejewo, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, W±sewo i Zaręby Ko¶cielne.
W zdarzeniach uszkodzonych zostało 10 budynków, w tym 5 mieszkalnych. Odnotowano 44 wiatrołomy. Ponadto na skutek gwałtownych opadów atmosferycznych podtopiony został jeden budynek oraz zalana jedna droga.
W działaniach brał udział zastępy OSP Andrzejewo, OSP Brok, OSP Nieskórz, OSP Komorowo, OSP Nur, OSP W±sewo, OSP Zaręby Ko¶cielne, OSP Szulborze Koty, OSP Nagoszewka, OSP Prostyń , OSP Małkinia Górna, OSP Boguty Pianki, OSP Treblinka, OSP Gr±dy, J W Komorowo ,oraz JRG Ostrów Mazowiecka.
Ł±cznie w działaniach uczestniczyło 5 zastępów PSP w sile 9 ratowników, 19 zastępów OSP w sile 95 ratowników oraz zastęp JW Komorowo w sile 3 ratowników.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz., OSP Nur, OSP Brok, OSP Zaręby Ko¶ć.


Powrót na górę strony


W dniu 08.08.2017 o godzinie 18.18 w miejscowo¶ci Ołtarze Gołacze doszło do pożaru przyczepy wypełnionej belami słomy. Przyczepa z niewyja¶nionych przyczyn zapaliła się na drodze podczas jazdy. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch pr±dów wody w natarciu na pal±c± się przyczepę oraz jednego pr±du wody w obronie na rosn±ce w niewielkiej odległo¶ci od pożaru zboże.
W działaniach brał udział jeden zastęp JRG PSP Ostrów Mazowiecka, dwa zastępy OSP Nur jeden zastęp OSP Zaręby Ko¶cielne, oraz OSP Kramkowo Lipskie.

Zdjęcia: OSP Nur


Powrót na górę strony


W dniu 08.08.2017 o godzinie 9.50 na trasie S8 w miejscowo¶ci Dybki doszło do kolizji samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czenia zasilania w samochodzie dostawczym oraz wsparciu psychicznym uczestników zdarzenia.
W działaniach brały udział dwa zastępy JRG PSP Ostrów Mazowiecka oraz OSP Nagoszewka.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 6 sierpnia 2017r. o godz. 12:56 na trasie S-8 w miejscowo¶ci Nagoszewka Druga doszło do najechania samochodu ciężarowego na tył autokaru.
Autokarem jad±cym z Warszawy do Giżycka na kolonie podróżowało 45 osób (41 dzieci, 3 instruktorów oraz kierowca).
Wszystkie osoby opu¶ciły pojazdy o własnych siłach.
W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby, które zostały zabrane do szpitala przez ZRM (osoba dorosła oraz dziecko).
Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał ponadto 5 dzieci uskarżaj±cych się na dolegliwo¶ci bólowe, ale stwierdzono konieczno¶ci przetransportowania ich do szpitala.
W czasie działań ruch na trasie krajowej nr 8 odbywał się wahadłowo.
W działaniach brały udział 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz 1 zastęp OSP Nagoszewka, w sumie 15 strażaków.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 1.08.2017 o godzinie 15.45 na drodze wojewódzkiej nr 694 Nur – Małkinia , na wysoko¶ci miejscowo¶ci G±siorowo doszło do pożaru kombajnu zbożowego.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch pr±dów wody do wnętrza kombajnu.
W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Zaręby Ko¶cielne oraz 1 zastęp JRG Ostrów Mazowiecka.

Zdjęcia: OSP Zaręby Ko¶cielne


Powrót na górę strony


W dniu 28.07.2017 o godzinie 0.56 w miejscowo¶ci ¦lepowrony (gmina Nur) doszło do pożaru dużego garażu murowanego.
W wyniku zdarzenia spaleniu uległa więĽba dachowa w cało¶ci, drzwi garażowe, znajduj±ce sie w ¶rodku maszyny rolnicze, a także wyposażenie garażu.
W działaniach uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej w sile 24 strażaków.

Zdjęcia: OSP Nur


Powrót na górę strony


W dniu 1 lipca 2017 o godzinie 13.12 doszło do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 627 w miejscowo¶ci Niegowiec (gmina Małkinia Górna).
W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, która kierowała autem. Osoba ta samodzielnie opu¶ciła pojazd i po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego została odwieziona do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W działaniach uczestniczyło 3 zastępy straży pożarnej w sile 14 strażaków.

Zdjęcia: OSP Małinia Górna


Powrót na górę strony


W dniu 01.07.2017 o godzinie 5.26 na drodze wojewódzkiej nr 690 w miejscowo¶ci Boguty Pianki doszło do wypadu drogowego, w wyniku którego samochód osobowy zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo.
W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby podróżuj±ce pojazdem, które samodzielnie opusciły pojazd i po przebadaniu przez zespół Ratownictwa Medycznego zostały przewiezione do szpitala. W działaniach uczestniczyło 4 zastępy straży pożarnej w sile 19 strażaków.

Zdjęcia: OSP Boguty Pianki


Powrót na górę strony


W dniu 01.07.2017 o godzinie 00.30 w miejscowo¶ci Godlewo Wielkie (gmina Nur) na drodze krajowej nr 63, w wyniku zjechania z jezdni do przydrożnego rowu doszło do wypadku samochodu ciężarowego z przyczep± przewoż±cego 185 sztuk trzody chlewnej.
W wyniku wypadku obrażeń doznały dwie osoby jad±ce ww. pojazdem, które samodzielnie opu¶ciły pojazd i po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego zostały przewiezione do szpitala.
W Pierwszej fazie działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu działań, oraz wykonaniu dostępu do zwierz±t. Po wykonaniu dostępu strażacy przyst±pili do ewakuacji zwierz±t z pojazdu do zagrody pobliskiego gospodarstwa rolnego. Nad dalszym bezpieczeństwem trzody chlewnej czuwał obecny na miejscu zdarzenia lekarz weterynarii. W działaniach uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej w sile 31 strażaków.


Zdjęcia: OSP Nur


Powrót na górę strony


W dniu 29.06.2017 przez powiat ostrowski przeszła nawałnica, która wywołała wiele szkód. Strażacy z naszego powiatu brali udział w likwidacji 46 zdarzeń spowodowanych przej¶ciem burzy. KP PSP W Ostrowi Mazowieckiej odnotowała 45 zgłoszeń zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia, oraz 1 pożar.
W Starej Grabownicy na skutek wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru budynku gospodarczego. Ponadto zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały do 5 uszkodzonych połaci dachowych ,37 wiatrołomów ,które blokowały zarówno drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Usuwano również skutki intensywnych opadów atmosferycznych poprzez wypompowywanie wody z zalanych piwnic . W zdarzeniach uczestniczyły jednostki OSP Andrzejewo, OSP Brok, OSP Nieskórz, OSP Komorowo, OSP Nur, OSP W±sewo, OSP Zaręby Ko¶cielne, OSP Szulborze Koty, OSP Stary Lubotyń, OSP Nagoszewka, OSP Prostyń , OSP Małkinia Górna, OSP Gr±dy, OSP Nagoszewo, OSP Jasienica, OSP Jelonki, J W Komorowo ,oraz JRG Ostrów Mazowiecka.
Ł±cznie w działaniach uczestniczyło 5 zastępów PSP w sile 12 ratowników ,18 zastępów OSP w sile 96 ratowników oraz zastęp JW Komorowo w sile 5 ratowników.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


17 maja 2017 ok. godziny 23:39 w miejscowo¶ci Nowa Grabownica doszło do pożaru budynku inwentarskiego „kurnika” o bardzo dużych rozmiarach.
W wyniku pożaru spaleniu uległa więĽba dachowa oraz poszycie.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podawaniu pr±dów ga¶niczych w natarciu, pracach rozbiórkowych, przewietrzaniu obiektu oraz dowożeniu wody z punktu czerpania.
W działaniach uczestniczyło 14 zastępów straży pożarnej, 53 strażaków.


Powrót na górę strony


Według statystyk na dzień 24 kwietnia, w 2017 roku straż pożarna wyjeżdżała do pożarów traw na terenie powiatu ostrowskiego 30 razy.
W wyniku pożarów spłonęły tereny o ł±cznej powierzchni ponad 15,06 hektara.
Do działań ga¶niczych zużyto w sumie 93 500 litrów wody (czę¶ć pożarów zagaszono za pomoc± tłumic).
Czas działań maj±cych na celu neutralizację zagrożeń zwi±zanych z pożarami traw szacuje się na ok. 1264 minuty.
We wszystkich działaniach brało udział ł±cznie 248 strażaków.


Powrót na górę strony


29 marca 2017r. ok. godz. 8:30 na trasie S8, pomiędzy miejscowo¶ciami Ostrów Mazowiecka - Nagoszewka doszło do zderzenia samochodu osobowego Opel Corsa z samochodem ciężarowym DAF.
W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca samochodu osobowego.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego z rozbitego pojazdu, z pomoc± narzędzi hydrauliczny oraz przepompowanie paliwa z rozerwanego baku samochodu ciężarowego.
W działaniach uczestniczyły 4 zastęp straży pożarnej, 17 strażaków.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


25 lutego 2017r. ok. godz. 9:00 na wysoko¶ci miejscowo¶ci Dybki - Nowa Osuchowa doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i TIR'a. W wyniku zdarzenia ¶mierć na miejscu poniosły trzy osoby, a cztery kolejne zostały ranne. Droga S8 była zablokowana w obu kierunkach przez ponad 7 godzin. W działaniach uczestniczyły 4 zastęp straży pożarnej, 18 strażaków, 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego i ¶migłowiec LPR, Policja oraz prokuratura.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


4 lutego 2017r. ok. godz. 23.00 miał miejsce pożar garażu w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Mazowieckiej.
Działania prowadziły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz 1 zsastęp WSP Komorowo, w sumie 12 strażaków.


Powrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński