KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202
KURSY

Wybrane interwencje z terenu powiatu ostrowskiego


W dniu 6 lutego 2016 r. ok. godz. 4:37 na drodze wojewódzkiej nr 694 w miejscowo¶ci Brok doszło do wypadku samochodowego.
VW Passat jad±c w kierunku Poręby z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu uderzaj±c w drzewo. Drzewo zostało wyrwane z korzeniami i przewróciło się na dach pojazdu, całkowicie blokuj±c drogę.
Straż pożarna podjęła próbę uwolnienia kierowcy zakleszczonego w zniszczonym pojeĽdzie, ale przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon jedynego uczestnika wypadku.
Dalsze czynno¶ci maj±ce na celu ustalenie okoliczno¶ci zdarzenia prowadzili funkcjonariusze Policji i prokuratury.
W działanich udział wzięły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp OSP Brok, ł±cznie 14 strażaków.

Zdjęcia: OSP Brok


Powrót na górę strony


W dniu 3 lutego 2016 r. ok. godz. 16:56 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęło zgłoszenie o spiętrzeniu wody na rzece Bug w wyniku powstałego zatoru lodowego.
Zator miał długo¶ć ok. 2 kilometrów i był zlokalizowany na wysoko¶ci miejscowo¶ci Brok, powodował on wylewanie wody z kr± na tereny w pobliżu koryta rzeki oraz spowodował tzw. cofkę na rzekach Turka i Brok.
Ok. godz. 18.30 zator na Bugu przerwał się co spowodowało obniżenie się poziomu wody i jej powrót do koryta. Działnia zakończono ok. godz. 5.40 po całkowitym ustabilizowaniu się poziomu wody w rzece Bug i jej dopływach.
W działaniach polegaj±cych na monitorowaniu stanu rzeki udział wzięły 2 zastępy JRG PSP oraz 3 zastępów OSP.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 26 stycznia 2016 r. ok. godz. 19:42 w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Legionowej, samochód osobowy Volvo S40 uderzył w słup energetyczny.
Kieruj±cy opu¶cił pojazd przed przybyciem zastępów straż.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej kieruj±cemu oraz odł±czeniu akumulatora w pojeĽdzie.
Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego przekazano osobę poszkodowan±.
W trakcie prowadzonych działań droga była zablokowana w obu kierunkach.
W działaniach udział wzięły 2 zastępy JRG PSP.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 21 stycznia 2016 r. ok. godz. 19:00 w Poniatowie (gm. Małkinia Górna) wybuchł pożar w drewnianym budynku jednorodzinnym.
W działaniach udział wzięły 3 zastępy JRG PSP oraz 8 zastępów OSP.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podanie pr±dów wody na pal±cy się obiekt, o¶wietleniu terenu akcji oraz wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych niestabilnej konstrukcji budynku.
W trakcie działań wykorzystano również specjalistyczny sprzęt pomiarowy: czujnik pr±du przemiennego oraz kamerę termowizyjn±.
Użytkownikiem budynku mieszkalnego po zbadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego zaopiekowała się rodzina.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 11 stycznia 2016 r. ok. godz. 11:00 na drodze krajowej nr 63 w Nurze, kierowca samochodu osobowego VOLVO S80 stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu.
Osoba podróżuj±ca pojazdem sama opu¶ciła pojazd i nie wymagała udzielenia pomocy medycznej.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, odł±czeniu akumulatora w uszkodzonym samochodzie i pomocy Policji przy kierowaniu ruchem.
Do działań zadysponowano 2 zastępy JRG PSP Ostrów Mazowiecka oraz zastęp OSP Nur.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński