KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202

Wybrane interwencje z terenu powiatu ostrowskiego


W dniu 15 grudnia 2016 r. ok godz. 19:10 w miejscowo¶ci Rz±¶nik Majdan gm. W±sewo doszło do pożaru drewnianego budynku który był wykorzystywany jako domek letniskowy.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej budynek w cało¶ci był już objety ogniem. Ustalono, że w chwili zaistnienia pożaru w budynku nikt nie przebywał.
W działaniach udział wzięły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. 2 zastępy OSP W±sewo oraz 1 zastęp OSP Brudki Stare.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 17 paĽdziernika 2016 r. o godz. 9:53 na trasie krajowej nr 60 w miejscowo¶ci Brudki Stare (gm. W±sewo) doszło do wypadku drogowego.
Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe: VW Golf którego kierowca nie odniósł obrażeń i samodzielnie opu¶cił pojazd, Skoda Felicja w której uwięziona była kieruj±ca pojazdem kobieta oraz samochód marki Jeep, którego kierowca również został poszkodowany w wynika zderzenia.
Pomocy medycznej osobom poszkodowanym udzieliły przybyłe na miejsce Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uwolnieniu poszkodowanej przy użyciu ratowniczych narzędzi hydraulicznych.
W trakcie prowadzonych działań droga krajowa nr 60 była zablokowana w obu kierunkach. Ruch odbywał się przy wykorzystaniu objazdów zorganizowanych przez funkcjonariuszy Policji.
W działaniach udział wzięły 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp OSP W±sewo.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 9 paĽdziernika 2016 r. ok. godz. 15:30 na trasie krajowej nr 8 w miejscowo¶ci Prosienica doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego z autokarem.
W zdarzeniu udział brały dwa pojazdy: samochód osobowy marki Hyundai, w którym podróżowały trzy osoby (mężczyzna i dwie pasażerki) oraz Białoruski autokar rejsowy MAZ relacji ŁódĽ – Grodno z o¶mioma pasażerami i dwoma kierowcami.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej samochody bior±ce udział w zdarzeniu znajdowały się na poboczach drogi krajowej nr 8. Autobus zjeżdżaj±c z pasa ruchu na pobocze uderzył lekko w zaparkowan± na nasypie koparkę.
W samochodzie osobowym uwięziony był kierowca, natomiast pasażerki znajdowały się poza pojazdem. Wszystkie osoby były nieprzytomne. Poszkodowanym kobietom pomocy przedmedycznej udzielało już dwóch ¶wiadków zdarzenia odbywaj±cych prywatn± podróż.
Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do uwięzionego kierowcy, uwolnieniu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, udzielaniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu stwierdzenia zgonu przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ponadto strażacy udzielali pomocy przybyłym zespołom ratownictwa medycznego przy czynno¶ciach ratowniczych prowadzony w stosunku do pasażerek również do czasu stwierdzenia ich zgonu .
Osoby podróżuj±ce autokarem nie odniosły obrażeń. Podano im ciepłe napoje, a następnie po przesłuchaniu przez funkcjonariuszy policji przewieziono do najbliższej stacji paliw, gdzie miały oczekiwać na autokar zastępczy. Poza tym udzielono pomocy przy o¶wietleniu terenu działań oraz wspólnie z przedstawicielem zarz±dcy drogi uprz±tnięto pozostało¶ci powypadkowe z jezdni.
W działaniach udział wzięło 5 zastępów z JRG Ostrów Mazowiecka, 2 zastępy z JRG Zambrów, 4 zastępy OSP z pow. zambrowskiego oraz grupa operacyjna z KW PSP w Warszawie.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 19 wrze¶nia 2016 r. ok. godz. 5:15 doszło do wypadku w miejscowo¶ci Przyjmy k. Poręby (gm. Ostrów Mazowiecka).
Na drodze krajowej nr 8 zderzyły się dwa samochody ciężarowe.
W zdarzeniu brał udział pojazd Volvo wraz z naczep± na której przewożone było piwo w butelkach oraz puszkach. Drugi samochód ciężarowy DAF z naczep± nie przewoził żadnego ładunku.
W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Pomoc medyczna została udzielona przez przybyłe na miejsce Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu i o¶wietleniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu zakleszczonego kierowcy samochodu DAF przy pomocy narzędzi hydraulicznych oraz ograniczeniu wycieków z uszkodzonych pojazdów.
W trakcie prowadzonych działań droga krajowa nr 8 była zablokowana w obu kierunkach.
W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG PSP Ostrów Maz., JRG PSP Wyszków oraz OSP Nagoszewka, w sumie 24 strażaków.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Powrót na górę strony


W dniu 11 wrze¶nia 2016 r. o godz. 11:43 doszło do wypadku na trasie Brok - Poręba - droga wojewódzka nr 694.
Samochód osobowy Volvo V40 z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, uszkodził jad±cy z naprzeciwka samochód Renault Kangoo, wypadł z drogi i uderzył w drzewo.
W wyniku zdarzenia pasażer Volvo poniósł ¶mierć na miejscu, a kierowca w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Trzy osoby podróżuj±ce Renault Kangoo nie odniosły obrażeń.
W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży, na miejscu znajdowały się już dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, które udzielały pomocy rannemu kierowcy samochodu Volvo.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu butli LPG która znajdowała się w bagażniku Volvo i odcięciu akumulatora w tym pojeĽdzie. Drugi pojazd (Renault Kangoo) uczestnicz±cy w zdarzeniu miał niewielkie uszkodzenia od strony kierowcy i nie wymagał interwencji straży.
W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG PSP Ostrów Maz., OSP Brok oraz OSP Małkinia Górna, w sumie 28 strażaków.

Zdjęcia: OSP Małkinia Górna


Powrót na górę strony


W dniu 9 wrze¶nia 2016 r. o godz. 9:25 na drodze wojewódzkiej nr 694 w miejscowo¶ci Zgleczewo Szlacheckie doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowy.
W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżuj±ce samochodem osobowym zostały ranne.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu LPG w pojeĽdzie osobowym oraz pomocy funkcjonariuszom policji w zabezpieczeniu przejazdu i kierowaniu ruchem drogowym.
W działaniach uczestniczyły 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp OSP Zaręby Koscielne.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 2 sierpnia 2016 r. ok. godz. 10:50 na Drodze Krajowej 50 doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.
W wyniku zdarzenia dwie osoby, w tym jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala na obserwację.
W działaniach uczestniczyły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 7 czerwca 2016 r. ok. godz. 22:14 w miejscowo¶ci Niegowiec (DW 627) (gm. Małkinia Górna) samochód osobowy Peugeot 205 wypadł z drogi i uderzył w drzewo.
W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły ¶mierć na miejscu, a jedna osoba została ranna.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu akcji oraz uwolnieniu osoby poszkodowanej z rozbitego pojazdu, przy pomocy narzędzi hydraulicznych.
W trakcie działań ruch na drodze wojewódzkiej nr 627 odbywał się wahadłowo.
W działaniach uczestniczyły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp OSP Małkinia Górna, w sumie 15 strażaków.

Zdjęcia: OSP Małkinia Górna


Powrót na górę strony


W dniu 30 maja 2016 r. ok. godz. 15:49 w miejscowo¶ci Kutyłowo-Perysie (gm. Boguty-Pianki) doszło do pożaru budynku gospodarczego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarem objęta była w cało¶ci stodoło-obora murowana kryta eternitem.
W budynku objętym pożarem znajdowały się ci±gniki, urz±dzenia rolnicze oraz około 60 sztuk bel słomy.
Z czę¶ci hodowlanej wła¶ciciel ewakuował bydło przed przybyciem zastępów straży.
Do obiektu przylegał bezpo¶rednio murowany budynek gospodarczy znajduj±cy się na tej samej posesji. Na s±siedniej posesji w odległo¶ci około 1 metra znajdowała się murowana stodoło-obora.
Pierwsza faza działań straży polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu energii elektrycznej oraz podaniu pr±dów wody w obronie s±siaduj±cych obiektów.
Po dojeĽdzie kolejnych zastępów podano dodatkowe pr±dy wody w natarciu na pożar.
Ponadto działania straży polegały na wyci±gnięciu maszyn objętych pożarem i wywiezieniu przy pomocy ci±gników rolniczych zgromadzonej słomy. W celu dotarcia do pożaru dokonano czę¶ciowej rozbiórki konstrukcji budynku.
W trakcie prowadzonych działań, na duszno¶ci i złe samopoczucie zaczęła uskarżać się współwła¶cicielka obiektu. W zwi±zku z tym na miejsce zdarzenia zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przybycia Zespołu kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielali strażacy.
W działaniach uczestniczyły: 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz., 3 zastępy OSP Boguty Pianki, zastęp OSP Nur, zastęp OSP Zaręby Ko¶cielne oraz 2 zastępy OSP Klukowo (z pow. wysokomazowieckiego).
Podsumowuj±c 9 zastępów, 35 strażaków gasiło pożar stodoło-obory przez prawie 6 godzin.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 2 marca 2016 r. ok. godz. 6:19 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 677 w miejscowo¶ci Sulęcin Wło¶ciański.
Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy straży pożarnej, 8 strażaków.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia samochód Renault Laguna znajdował się czę¶ciowo na jednym pasie drogi natomiast samochód Audi na dachu w przydrożnym rowie.
Samochodem Renault podróżowały trzy osoby, samochodem Audi jedna osoba. Podróżuj±cy samodzielnie opu¶cili pojazdy przed przybyciem zastępów straży. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali zabrani do szpitala na obserwację.
Na miejscu zdarzenia znajdował się ZRM, który udzielał pomocy poszkodowanym.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu akumulatora w samochodzie Renault, zneutralizowaniu sorbentem płynów eksploatacyjnych.
W czasie prowadzenia działań ruch na drodze odbywał się płynnie.


Powrót na górę strony


W dniu 1 marca 2016 r. ok. godz. 23:09 w na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w kierunku na Białystok doszło do najechania busa dostawczego na tył naczepy samochodu ciężarowego.
Do zdarzenia zadysponowano 1 zastępy straży pożarnej, 3 strażaków.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu straży pożarnej zastano samochód dostawczy Citroen oraz ci±gnik siodłowy Scania z naczep± znajduj±ce się czę¶ciowo na prawym oraz awaryjnym pasie ruchu obwodnicy miasta.
Kieruj±cy samodzielnie opu¶cili pojazdy przed przybyciem zastępu.
Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o¶wietleniu terenu akcji, neutralizacji sorbentem wyciekłych płynów eksploatacyjnych oraz uprz±tnięciu pozostało¶ci powypadkowych.
Kierowca samochodu ciężarowego otrzymał zgodę Policji na dalsz± kontynuację jazdy.
W trakcie działań ruch odbywał się jednym pasem ruchu.


Powrót na górę strony


W dniu 28 lutego 2016 r. ok. godz. 16:32 w miejscowo¶ci Biel (gm. Ostrów Mazowiecka) miał miejsce pożar sadzy w kominie murowanego budynku mieszkalnego.
Do pożaru zadysponowano 2 zastępy straży pożarnej, 8 strażaków.
Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wygaszeniu pieca c.o. Ponadto sprawdzono temperaturę i szczelno¶ć komina przy pomocy kamery termowizyjnej.
W trakcie powrotu zastępów z pożaru zauważono leż±cego na poboczu drogi mężczyznę z ran± głowy.
Poszkodowany był przytomny i prawdopodobnie pod wpływem alkoholu.
Działania straży polegały na wezwaniu Pogotowia Ratunkowego oraz udzieleniu rannemu mężczyĽnie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Mężczyznę przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego.


Powrót na górę strony


W dniu 28 lutego 2016 r. ok. godz. 6:32 w miejscowo¶ci Ugniewo (gm. Ostrów Mazowiecka) doszło do wypadku samochodowego.
Kierowca samochodu osobowego marki BMW stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust.
Pomocy medycznej kierowcy udzielił przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany został zabrany do szpitala.
Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odł±czeniu akumulatora w pojeĽdzie.
W działaniach uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej, 14 strażaków.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 26 lutego 2016 r. ok. godz. 1:31 na trasie krajowej nr 8 w miejscowo¶ci Prosienica (gm. Ostrów Mazowiecka) doszło do wypadku drogowego.
Samochód osobowy marki BMW zjechał na prawe pobocze i uderzył w barierki ochronne oraz ogrodzenie posesji. Pojazd znajdował się poza jezdni± w przydrożnym rowie.
W chwili przybycia na miejsce wewn±trz pojazdu znajdowały się dwie uwięzione osoby, natomiast jedna opu¶ciła auto o własnych siłach przed przybyciem służb ratowniczych.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu akumulatora w rozbitym pojeĽdzie, zakręceniu zbiornika z gazem LPG, usunięciu czę¶ci elementów ogrodzenia przy użyciu piły spalinowej do cięcia betonu i stali, wykonaniu dostępu do uwięzionych osób przy pomocy narzędzi hydraulicznych.
Po uwolnieniu poszkodowanych z wraku pojazdu przekazano je zespołom ratownictwa medycznego. Lekarz stwierdził zgon jednej z osób, natomiast dwie pozostałe zostały odwiezione do szpitala.
W zdarzeniu brał udział również samochód ciężarowy z naczep±, który został nieznacznie uszkodzony (zbita przednia szyba oraz zarysowana przednia maska) w wyniku oderwania barierki ochronnej, kierowca TIR'a nie ucierpiał.
W działaniach uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej, 9 strażaków. W czasie prowadzonych działań ruch na k-8 został wstrzymany, a następnie odbywał się wahadłowo.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 25 lutego 2016 r. ok. godz. 9:11 na obwodnicy miasta Ostrów Mazowiecka doszło do wypadku drogowego.
Prawdopodobnie w wyniku najechania na tył ciężarówki, samochód osobowy wpadł na barierę oddzielaj±c± pasy ruchu.
Jedna z pasażerek samochodu osobowego została przewieziona do ostrowskiego szpitala na obserwację.
W działaniach uczestniczyły 2 zastępy straży pożarnej, 9 strażaków. W czasie prowadzonych działań występowały utrudnienia w ruchu na obwodnicy miasta Ostrów Maz.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 22 lutego 2016 r. ok. godz. 13:00 w miejscowo¶ci Stok (gm. Ostrów Mazowiecka) na trasie wojewódzkiej nr 627 doszło do wypadku komunikacyjnego.
Z niewyja¶nionych przyczyn samochód osobowych marki Opel Omega wypadł z jedni i uderzył w drzewo.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uwolnieniu zakleszczonego kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych.
W trakcie wykonywania dostępu do poszkodowanego przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon jedynego uczestnika wypadku.
W działaniach uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej, 16 strażaków.
W czasie prowadzonych działań występowały utrudnienia w ruchu na trasie Ostrów Maz. - Ostrołęka. W pierwszym etapie działań droga była całkowicie zablokowana.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 16 lutego 2016 r. ok. godz. 9:14 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego na ul. Duboisa w Ostrowi Mazowieckiej.
Samochód kontenerowy marki MAN wyposażony w specjalistyczny sprzęt i instalacje przeznaczony był do pokazów multimedialnych.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych czę¶ci kontenerowej pojazdu w której wyst±pił pożar oraz podaniu pr±du piany ga¶niczej w celu opanowania pożaru.
W celu zlokalizowania Ľródła pożaru wykorzystano kamerę termowizyjn±.
W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
W działaniach uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej, 11 strażaków.
W czasie prowadzonych działań występowały utrudnienia w ruchu na ul. Duboisa.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 15 lutego 2016 r. ok. godz. 9:37 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu busa z samochodem osobowym na drodze krajowej nr 8 w miejscowo¶ci Przyjmy k. Poręby.
W wyniku najechania samochodu dostawczego marki VW Transporter na tył z samochodu osobowego Skoda Felicja poszkodowane zostały 2 osoby (kobieta i 10-letnie dziecko).
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odł±czeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach, uwolnieniu przy pomocy narzędzi hydraulicznych 2 osób podróżuj±cych samochodem osobowym. Kierowcy obydwu pojazdów samodzielnie opu¶cili uszkodzone pojazdy.
Pomocy medycznej poszkodowanym udzieliły przybyłe na miejsce zdarzenia 2 zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został ¶migłowiec LPR, który ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie wyl±dował na miejscu wypadku tylko na l±dowisku przy szpitalu w Wyszkowie. Ranna kobieta po opatrzeniu została przewieziona do szpitala w Ostrowi Maz.
W czasie prowadzonych działań ruch na drodze krajowej nr 8 odbywał się wahadłowo. Utrudnienia w ruchu trwały do momentu zakończenia czynno¶ci dochodzeniowych prowadzonych przez policję.
W działaniach uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej, 16 strażaków.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 6 lutego 2016 r. ok. godz. 4:37 na drodze wojewódzkiej nr 694 w miejscowo¶ci Brok doszło do wypadku samochodowego.
VW Passat jad±c w kierunku Poręby z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu uderzaj±c w drzewo. Drzewo zostało wyrwane z korzeniami i przewróciło się na dach pojazdu, całkowicie blokuj±c drogę.
Straż pożarna podjęła próbę uwolnienia kierowcy zakleszczonego w zniszczonym pojeĽdzie, ale przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon jedynego uczestnika wypadku.
Dalsze czynno¶ci maj±ce na celu ustalenie okoliczno¶ci zdarzenia prowadzili funkcjonariusze Policji i prokuratury.
W działanich udział wzięły 2 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp OSP Brok, ł±cznie 14 strażaków.

Zdjęcia: OSP Brok


Powrót na górę strony


W dniu 3 lutego 2016 r. ok. godz. 16:56 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęło zgłoszenie o spiętrzeniu wody na rzece Bug w wyniku powstałego zatoru lodowego.
Zator miał długo¶ć ok. 2 kilometrów i był zlokalizowany na wysoko¶ci miejscowo¶ci Brok, powodował on wylewanie wody z kr± na tereny w pobliżu koryta rzeki oraz spowodował tzw. cofkę na rzekach Turka i Brok.
Ok. godz. 18.30 zator na Bugu przerwał się co spowodowało obniżenie się poziomu wody i jej powrót do koryta. Działnia zakończono ok. godz. 5.40 po całkowitym ustabilizowaniu się poziomu wody w rzece Bug i jej dopływach.
W działaniach polegaj±cych na monitorowaniu stanu rzeki udział wzięły 2 zastępy JRG PSP oraz 3 zastępów OSP.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 26 stycznia 2016 r. ok. godz. 19:42 w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Legionowej, samochód osobowy Volvo S40 uderzył w słup energetyczny.
Kieruj±cy opu¶cił pojazd przed przybyciem zastępów straż.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej kieruj±cemu oraz odł±czeniu akumulatora w pojeĽdzie.
Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego przekazano osobę poszkodowan±.
W trakcie prowadzonych działań droga była zablokowana w obu kierunkach.
W działaniach udział wzięły 2 zastępy JRG PSP.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 21 stycznia 2016 r. ok. godz. 19:00 w Poniatowie (gm. Małkinia Górna) wybuchł pożar w drewnianym budynku jednorodzinnym.
W działaniach udział wzięły 3 zastępy JRG PSP oraz 8 zastępów OSP.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podanie pr±dów wody na pal±cy się obiekt, o¶wietleniu terenu akcji oraz wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych niestabilnej konstrukcji budynku.
W trakcie działań wykorzystano również specjalistyczny sprzęt pomiarowy: czujnik pr±du przemiennego oraz kamerę termowizyjn±.
Użytkownikiem budynku mieszkalnego po zbadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego zaopiekowała się rodzina.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę strony


W dniu 11 stycznia 2016 r. ok. godz. 11:00 na drodze krajowej nr 63 w Nurze, kierowca samochodu osobowego VOLVO S80 stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu.
Osoba podróżuj±ca pojazdem sama opu¶ciła pojazd i nie wymagała udzielenia pomocy medycznej.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, odł±czeniu akumulatora w uszkodzonym samochodzie i pomocy Policji przy kierowaniu ruchem.
Do działań zadysponowano 2 zastępy JRG PSP Ostrów Mazowiecka oraz zastęp OSP Nur.
Okoliczno¶ci zdarzenia ustala KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.


Powrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński